Uitvaartzorg

De uitvaartverzorging wordt door 3 bodes van omringende uitvaartverenigingen uitgevoerd, te weten:
  • mevrouw Froukje Menger-Bruinsma uit Balk
  • de heer Pieter Deinum uit Oudemirdum
  • de heer Cor Schotanus uit Sloten.
Zij blijven alle drie in dienst van hun eigen vereniging en zullen bij toerbeurt de uitvaarten van de leden van onze vereniging verzorgen.
 
Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06 21 66 49 89
U komt dan rechtstreeks in contact met de dienstdoende bode, die u deskundig en persoonlijk bijstaat met het regelen van de begrafenis of crematie.
 
In Gaasterland zijn alle begrafenisverenigingen aangesloten bij een regionaal cluster. Een andere uitvaartverzorger die is aangesloten bij ons cluster kan de uitvaart ook regelen,  in overleg en met toestemming van ons bestuur
 
Als het mogelijk is wordt de overledene thuis opgebaard. Kan dat niet, dan is aula ‘De Cirkel’ aan de Herman Gorterstraat in Balk beschikbaar. Daar zijn altijd deskundige en toegewijde medewerkers aanwezig.
 
De algemene begraafplaats van Balk ligt aan het Tsjerkepaed in Harich. Het is een ruim en van veel groen voorzien terrein, met een urnenmuur en een strooiveld.IMG 9142
 
Voor informatie over het gebruik van de urnenmuur en het strooiveld kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van gemeente De Fryske Marren, telefoonnummer 140514 (tijdens kantooruren).