Na een overlijden

Na een overlijden moeten nabestaanden veel regelen. Hieronder hebben we allerlei praktische zaken op een rijtje gezet.
 
Meteen na overlijden
 1.  Waarschuw een arts. Hij of zij stelt een verklaring van overlijden op.
 2.  Neem contact op met de uitvaartvereniging of de uitvaartverzorger van de vereniging. Voor ons is dat in Balk  via telefoonnummer: 06 21 66 49 89. U krijgt dan een van de dienstdoende bodes.
 3.  Zorg voor een akte van overlijden en voor toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De uitvaartverzorger regelt dat voor onze leden bij de gemeente, waarin de persoon is overleden.
 4.  Ga na of er een testament, wilsverklaring en/of uitvaartcodicil is met de uitvaartwensen.
 5.  Zorg voor een akte van overlijden. De uitvaartverzorger regelt dat voor onze leden.
 
Rouwkaarten
Rouwkaarten moeten op tijd verstuurd worden. PostNL besteedt er extra aandacht aan. Om de kaarten snel op het juiste adres te kunnen bezorgen is het belangrijk dat ze herkenbaar zijn. Maak daarom gebruik van de speciale rouwverzendset. Er is ook een speciale rouwpostzegel voor het frankeren.
Kijk voor meer informatie op de website van PostNL
 
Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris, waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen.
Een verklaring van erfrecht is nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan. Maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten name van de overledene. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maak je een afspraak bij de notaris.
Ga voor meer informatie naar www.notaris.nl
 
Banken informeren
Nabestaanden moeten zelf bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor is de volgende informatie nodig:
 1. Gegevens van de overledene.
 2. Nummer van de rekening, lening, bank-/giropassen, creditcards etc.
 3. Akte van overlijden.
 4. Verklaring van erfrecht.
 5. Trouwboekje of samenlevingscontract.
 6. Schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is. Vaak gebruiken banken hiervoor eigen formulieren.
Met een verklaring van erfrecht kan een nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen geregeld worden. Je kunt er bijvoorbeeld een rekening mee opheffen of op een andere naam zetten.
  
 
Verder mogelijk nog

Aanvragen van een (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven, huursubsidie en pensioen.

Op de website www.svb.nl kun u zien of u na een overlijden in aanmerking komt voor een nabestaandenuitkering Anw. Wij verwijzen u hiernaar.
 

 

Latere zaken
 1. Regelen van voogdij, aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp; informeren van de overheid in verband met studiefinanciering.
 2. Inventariseren van automatische afschrijvingen en creditcards en die zo nodig opzeggen.
 3. Inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum.
 4. Lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld enz.).
 5. (In)boedel inventariseren en zo nodig laten taxeren.
 6. Innen van verzekeringsuitkeringen (eventueel aflossen van hypotheekverplichtingen).
 7. Bankkluis eventueel legen en opzeggen.
 8. Effectendepots nagaan en het regelen van het beheer van onroerend goed en effecten.
 9. De boedel verdelen (na aangifte voor de successiebelasting enz.).

 

Zaken die de gemeente regelt
De gemeente zorgt er voor dat de basisregistratie personen (BPR) wordt aangepast en dat de (landelijke) afnemers hiervan bericht krijgen.
Landelijke afnemers zijn onder andere de belastingdienst, het wetterskip, pensioenfondsen, zorgverzekeraars, GGD, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en andere.
Conclusie: u hoeft deze instanties niet in te lichten over de overledene. Dit doet de gemeente.