Meebeslissen

Als lid van onze vereniging kun je meepraten. Onze vereniging telt ongeveer 1550 leden. Een keer per jaar, in het voorjaar, nemen we tijdens de ledenvergadering met elkaar besluiten. Bijvoorbeeld over het beleid, de jaarlijkse contributie en de hoogte van de korting die leden bij een uitvaart krijgen.