Korting 

1. De ledenkorting bedraagt € 1000,-. 

2. Bij overlijden van kinderen (van leden) beneden 18 jaar en ouder dan 1 jaar, keren we de volledige ledenkorting uit.

3. Bij overlijden van kinderen (van leden) jonger dan 1 jaar, bedraagt de ledenkorting 50%.

4. Als de uitvaart van een lid door een uitvaartverzorger van “De Laatste Eer Balk”, of door een uitvaartverzorger van het Cluster van uitvaartverenigingen van onze regio wordt verzorgd, bestaat recht op de volledige ledenkorting met in acht neming van punt 1.

5a. Als nabestaanden geen beroep doen op de diensten van de vereniging, bestaat in principe geen recht op uitkering van de ledenkorting.

5b. Als de uitvaart echter om praktische redenen en/of na overleg met ons bestuur, niet door onze vereniging wordt verzorgd, wordt op de ledenkorting een aftrek van € 150,- toegepast. Na ontvangst van een kopie van de overlijdensakte en de uitvaartnota wordt het restant overgemaakt aan degene op wiens naam de uitvaartnota is gesteld.

6. Als onze vereniging een uitvaart verzorgt van een niet lid brengen we de kosten in rekening die gelden voor onze leden, echter met een toeslag van € 400,-