Contributie 

De contributie bedraagt voor leden vanaf 18 jaar € 22,-- per jaar.
Word je na je 18e jaar lid, dan moet je entreegeld, afhankelijk van leeftijd, betalen (inhaalkoopsom). Info hierover kun je krijgen van onze penningmeester (zie bestuur)
 
Met het machtigingsformulier kun je ons machtigen om de contributie automatisch te laten afschrijven van je bankrekening. Dat hebben we het liefst, want dat scheelt ons veel werk. Anders moeten wij je een nota sturen, hetgeen kosten met zich meebrengt.
Stuur de machtiging naar onze secretaris Froukje Boersma-Bokma, Van Heemstrastrjitte 12, 8561 GB Balk.
 
Betaal je via automatische incasso, dan wordt het bedrag omstreeks 25 mei afgeschreven. Leden die op een andere manier betalen krijgen voor die datum bericht. Dat gebeurt na de jaarvergadering in het voorjaar.
 
Klik hierboven op machtigingformulier om het formulier te downloaden (pdf) of bel onze secretaris en het formulier wordt je toegezonden of gebracht.