Informatie over de hospice te Sneek

VPTZ-ZWF: Wie/wat is dat?
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Dat gebeurt bij mensen thuis en in de hospice ‘de Kime’ in Sneek.

Geschoolde vrijwilligers kunnen bij de zieke thuis ondersteuning bieden gedurende een aantal dagdelen per week. Dit kan enige verlichting bieden aan de mantelzorgers; deze inzet wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en de mantelzorgers.
In Hospice ‘de Kime’ kan aan vier gasten dag en nacht zorg gegeven worden, in een huiselijke omgeving. Ook hier zijn de vrijwilligers aanwezig, naast de professionele zorg.
Op onze site vindt u veel informatie: www.vptz-zwf.nl Van harte welkom!